چهارشنبه , خرداد ۳۰ ۱۴۰۳

وضعیت اسفناک شیعیان موصل در مرزهای ترکیه

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان طی بیانیه ای نسبت به سرنوشت صدها خانواده ی شیعه از مردم موصل که خانه و کاشانه و شهرشان به دست تروریست های افراطی سقوط و به اشغال در آمده و برای نجات جان خویش به مرزهای ترکیه پناه برده اند به شدت ابراز نگرانی کرده و مسئولیت قانونی، اخلاقی و پذیرش آنان به عنوان پناهندگان انسانی را متوجه دولت ترکیه دانسته، و از آن دولت خواسته است تا مرزها را بر روی آنان بگشاید.

این سازمان تأکید می کند صدها خانواده ی شیعی مذهب از شهر موصل که به دلیل تهدید تروریست ها با خطر پاکسازی نژادی و مذهبی رو به رو هستند، به سمت مرزهای ترکیه گریخته اند و از آن جا که دولت ترکیه به آنان اجازه ی ورود به کشورش را نداده است، این خانواده ها با وضعیت انسانیِ اسفباری دست به گریبانند.

در این بیانیه آمده است: نماینده ی این سازمان در شهر دهوک عراق که با ترکیه هم مرز است در بیان مشاهدات خود از اوضاع بسیار رقّت بار و نگران کننده می گوید: بیش از ده هزار خودرو سبک و سنگین در نزدیکی مرز ترکیه متوقف شده است و سرنشینان آن ها به این امید به آنجا رفته اند تا از باندها و گروه های تروریست رهایی یابند.

وی یادآوری کرده که خانواده های پناه برده به مرز ترکیه از نبود غذا، آب، سرپناه و هوای گرم به شدت در رنج هستند.

این سازمان توجه داده است که نمایندگانش به سرعت دست به کار شده اند تا اوضاع نابسامان پناه جویان را مستند نموده و از دیگر سو با کمیساریای عالی امور پناه جویان تماس برقرار کنند، باشد که این اقدامات، دولت ترکیه را به باز کردن مرزها برای ورود پناه جویان و اسکان موقت شان وادار کند.

این سازمان همچنین از تمام سازمان های انسان دوست و حقوق بشری و نیز از حکومت کردها در شمال عراق خواسته است تا به یاری این خانواده ها شتافته، از جانشان در برابر تهدیدات موجود حفاظت کند.

همچنین بررسی کنید

سازمان دیدبان حقوق شیعیان: دانشجویان عراقی در مصر از تبعیض فرقه ای رنج می برند

سازمان دیدبان حقوق شیعیان در پی دریافت گزارش هایی مبنی بر تضییع حق دانشجویان عراقی …