پنجشنبه , مهر ۷ ۱۴۰۱

پیام بنیاد جهانی شیعه رایتس واتش در پى اخراج شیعیان لبنانى از امارات

بنیاد جهانی شیعه رایتس واتش طى پیامى نسبت به از سرگیرى اخراج لبنانى هاى شیعه ى مقیم امارات و ایجاد تنگنا براى آنان ابراز نگرانى کرد؛ چراکه امارات، از دیرباز به عنوان سرزمینى آزاد براى دیگران شناخته شده و از آغاز بنیاد آن هیچ گاه دنبال مناقشات و منازعات مذهبى نبوده است.

در بخش دیگرى از این پیام آمده است: بنیاد جهانی حقوق شیعیان جهان حق تأمین امنیت و برخورد با افراد و جریان هاى مُخِلّ ثبات امارات را براى حاکمان آن محفوظ مى دارد و از این دولت مى خواهد سیاست هاى بى طرفانه و دور از گرایش هاى مذهبى را به طور کلى در برابر شیعیان دنبال کند و میان کسانى که براى کسب و به دست آوردن لقمه ى نانى یا برخورد بد جریان هاى طایفه گرا در کشورشان به امارات آمده اند و اندک افراد وابسته به بیگانگان تفاوت قائل شوند.

در ادامه ى پیام آمده است: این بنیاد همچنین نسبت به پیامدهاى هر اقدام شتابزده و بدون تحقیق و فاقد وجهه ى قانونى علیه شیعیان هشدار داده، به تأمل در تعامل با شیعیان لبنانى فرا مى خواند تا از ایجاد زمینه ى کینه توزى جامعه ى شیعى نسبت به شهروندان اماراتى جلوگیرى شود و نیز از آن دولت خواسته مى شود تا تجربیات حکیمانه ى مرحوم شیخ زاید را در پیش گیرد، همان تجربیاتى که بر پایه ى عدم دشمن تراشى بر ضد کشورش استوار بود و بدین ترتیب توانست بیشترین دوست را براى امارات فراهم آورد و بر اساس همین شعار، امارات متحده ى عربى را تأسیس کرد. از آن پس بود که امارات با اوصافى چون: عدم طایفه گرایى، محبت، خیرخواهى و همکارى حتى نسبت به دشمنان و مخالفان شناخته شد.

همچنین بررسی کنید

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان: مسلمانان شیعه مذهب افغانستان با جنایت نسل کشی رو به رو هستند

در پی جنایاتی که در روزهای اخیر برضد مسلمانان شیعه مذهب افغانستان اعمال شده است، …