جمعه , فروردین ۲۴ ۱۴۰۳

پیام دیدبان حقوق شیعیان جهان، به بان کی مون در حل بحران بحرین

دیدبان حقوق شیعیان جهان طی پیامی از آقای بان کی مون، رئیس سازمان ملل متحد خواست تا سازمان ملل را در گفتگو و مصالحه در بحرین مشارکت دهد.
این سازمان ابراز امیدواری کرده است که با نظارت سازمان ملل متحد، تمام اطراف گفتگو، به ویژه حاکمیت بحرینی را ـ که پیش از این گفتگوها را بی اثر کرده و تلاش برای آشتی ملی را پیاپی به تأخیر انداخته است ـ به همراه شدن برای موفقیت این گفتگو ملزم کند.
سازمان shia rights watch تأکید کرده است: سازمان ملل متحد باید نقش خود را در حفظ حقوق و آزادی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ملت بحرین ایفا کند و حاکمان بحرینی را به تن دادن به اصلاحات فراگیرِ مورد مطالبه ی معترضان وادارد، به ویژه آن بخش از مطالباتی که به متوقف ساختن اِعمال خشونت و سرکوبی که همچنان ادامه دارد و نیز آزاد کردن زندانیان سیاسی و جبران خسارت های ناشی از سرکوب و شکنجه مرتبط است، برآورده سازد.

همچنین بررسی کنید

پیام سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان به شیعیان جهان به مناسبت عاشورای حسینی ۱۴۴۵

به مناسبت نزدیک شدن به عاشورای حسینی ۱۴۴۵، سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان بیانیه ای …