سه شنبه , دی ۳۰ ۱۳۹۹

List-of-People-who-had-their-citizenship-revoked

List-of-People-who-had-their-citizenship-revoked

همچنین بررسی کنید

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان: اقدامات ضد شیعی مانع اصلی برای مبارزه با کرونا در کشور پاکستان است

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان بیانیه ای در رابطه با تبعیض مذهبی در جریان مقابله …