یکشنبه , تیر ۱۲ ۱۴۰۱

Most Killed, Least Covered_The Case of Syrian Shia

Most Killed, Least Covered_The Case of Syrian Shia

همچنین بررسی کنید

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان: مسلمانان شیعه مذهب افغانستان با جنایت نسل کشی رو به رو هستند

در پی جنایاتی که در روزهای اخیر برضد مسلمانان شیعه مذهب افغانستان اعمال شده است، …