جمعه , مهر ۲ ۱۴۰۰

public_-_AL_Bahrain_30.10.15_(6.2015)

public_-_AL_Bahrain_30.10.15_(6.2015)

همچنین بررسی کنید

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان: طالبان در شهرهای افغانستان مرتکب کشتار و جنایت می‌شود

در پی به قدرت رسیدن طالبان در کشور افغانستان و افتادن حکومت در دست آنان، …