جمعه , مهر ۲ ۱۴۰۰

Shia RIghts Watch_UN 31st session_Malaysia_2016

Shia RIghts Watch_UN 31st session_Malaysia_2016

همچنین بررسی کنید

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان: طالبان در شهرهای افغانستان مرتکب کشتار و جنایت می‌شود

در پی به قدرت رسیدن طالبان در کشور افغانستان و افتادن حکومت در دست آنان، …