چهارشنبه , بهمن ۱ ۱۳۹۹

Shia_Rights_Watch_Weekly_Wire_Issue_8

Shia_Rights_Watch_Weekly_Wire_Issue_8

همچنین بررسی کنید

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان: اقدامات ضد شیعی مانع اصلی برای مبارزه با کرونا در کشور پاکستان است

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان بیانیه ای در رابطه با تبعیض مذهبی در جریان مقابله …