یکشنبه , تیر ۱۲ ۱۴۰۱

Shia_Rights_Watch_Weekly_Wire_Issue_9

Shia_Rights_Watch_Weekly_Wire_Issue_9

همچنین بررسی کنید

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان: مسلمانان شیعه مذهب افغانستان با جنایت نسل کشی رو به رو هستند

در پی جنایاتی که در روزهای اخیر برضد مسلمانان شیعه مذهب افغانستان اعمال شده است، …