پنجشنبه , مهر ۱ ۱۴۰۰

shiarightswatch.com_al-Atar.10.31.2011

همچنین بررسی کنید

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان: طالبان در شهرهای افغانستان مرتکب کشتار و جنایت می‌شود

در پی به قدرت رسیدن طالبان در کشور افغانستان و افتادن حکومت در دست آنان، …