پنجشنبه , آذر ۶ ۱۳۹۹

SRW_Report_AR_2013_2014_Final

SRW_Report_AR_2013_2014_Final

همچنین بررسی کنید

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان: اقدامات ضد شیعی مانع اصلی برای مبارزه با کرونا در کشور پاکستان است

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان بیانیه ای در رابطه با تبعیض مذهبی در جریان مقابله …