شنبه , تیر ۳۰ ۱۴۰۳

بیانیه سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان به مناسبت سالروز گرامیداشت قربانیان کشتار جمعی جنگ جهانی دوم

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان به مناسبت روز ۲۷ ژانویه (هشتم بهمن ماه) یاد و خاطره قربانیان پاکسازی نژادپرستانه و مذهبی را که در دوران جنگ دوم جهانی به وقوع پیوست، گرامی می دارد تا از این رهگذر بر این حادثه خونبار پرتوی افکند و خطرهایی که در صورت فراگیر شدن نفرت و تعصب کور گریبان همه انسان ها و جامعه بشری را فرا می گیرد، روشن و آشکار کند.

کشتار جمعی از جنایاتی است که می توان عوارض و اثرات سوء آن را پیش بینی کرد که پیامد درازمدت آن تراکم و انباشت نفرت، کینه ورزی و تعصب و پمپاژ هدفمند رسانه ای برای هدف ها و رسیدن به اغراض تنگ نظرانه با عناوین دینی و نژادی و سوء استفاده از بحران های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. این موضوع و پیامدهای آن سبب می شود با فراهم آمدن شرایط لازم، در آینده از تکرار آن جلوگیری شود.

تدابیر پیشگیرانه مهم ترین عامل بازدارنده ای است تا از اشاعه نفرت آفرینی و تعصب جلوگیری کند و این امر از رهگذر رصد کردن و زیر نظر داشتن تحرکات عاملان نفرت و تبعیض و تعصب ناشی از مسائل دینی و نژادی ممکن است. به این منظور پروراندن کادرهایی برای تنظیم و تهیه گزارش هایی دقیق و مبتنی بر پایه درستی و امانت لازم است تا گزارش خود را در اختیار دستگاه ها و سازمان ها قرار دهند تا جانیان را تحت پیگرد قرار داده، به محاکمه بسپارند. وانگهی باید با ریشه یابی، علل این موضوع آشکار و روشن شود و راه حل هایی برای ارائه و عملیاتی شدن آن تحقق یابد.

نظر به این که این سازمان خود را دیدبان حقوق شیعیان می داند، بر این باور هستیم که این طایفه ارجمند موجودیت بنیادینی در جوامعی که در آن زندگی می کنند، دارند و به دلیل همزیستی مسالمت آمیز و کارسازی که با دیگر لایه ها و طبقه های اجتماعی دارند، زمینه تحول و پیشرفت جامعه خود را فراهم آورده اند. این طایفه مذهبی ثابت کرده اند که علی رغم وجود فشارهایی که بر آنان تحمیل شده و تنگناهایی که می بینند، نماد میهن پرستی و در آبادانی سرزمین محل سکونت خود سهیم و فعال هستند.

گفتنی است که دفاع این سازمان از حقوق شیعیان در پایبندی به حقوق بشر که در شرایع آسمانی و قوانین تصویب شده بین المللی ذکر شده، ریشه دارد و هیچ چیزی ما را از رسالت انسانی و دینی خود باز نمی دارد؛ همان رسالتی که ایستادن در کنار ستمدیدگان و مبارزه با تمام جریان های محرک و نفرت آفرینی است که با انگیزه تبعیض نژادی دینی صورت می گیرد.

از این رو تمام ایدئولوژی های افراطی خشونت گرا محکوم است، بی تفاوت که با هدف ایجاد تشکل های نژادی باشد، مانند آنچه در افغانستان و پاکستان رخ می دهد، یا به وجود آوردن تشکل های فمنیست در افغانستان که با محروم کردن ملت از دانش اندوزی و فعالیت شغلی یا به وجود آوردن گروه هایی در دیگر کشورها که به منظور تبعیض و تحریک برضد عقاید مقدس آنان صورت می گیرد؛ چنان که در کشور سوئد با به آتش کشیدن قرآن کریم رخ داد.

همچنین تعرض به اماکن عبادت مسلمانان، مسیحیان، یهودیان و پیروان دیگر مذاهب و ادیان را محکوم می کنیم و افزون بر موارد بیان شده هر اقدامی برای سرکوب و به تنگنا کشیدن پیروان دیگر عقاید محکوم است.

از عقلای پیروان ادیان، مذاهب، گرایش ها و تشکل های گوناگون می خواهیم پیرامون ارزش های آسمانی و انسانی هم آوا و همداستان شوند تا بدین وسیله تمام راه ها بر روی مروجان نفرت، تبعیض و خشونت بسته شده، بدین ترتیب از ایفای نقش عوامل در بازی های سیاسی که دین و دنیای مردم را نابود می کنند، دور بمانند.

همچنین بررسی کنید

سازمان دیدبان حقوق شیعیان: دانشجویان عراقی در مصر از تبعیض فرقه ای رنج می برند

سازمان دیدبان حقوق شیعیان در پی دریافت گزارش هایی مبنی بر تضییع حق دانشجویان عراقی …