سه شنبه , مهر ۲۷ ۱۴۰۰

Most Killed, Least Covered_The Case of Syrian Shia

Most Killed, Least Covered_The Case of Syrian Shia

همچنین بررسی کنید

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان: طالبان در شهرهای افغانستان مرتکب کشتار و جنایت می‌شود

در پی به قدرت رسیدن طالبان در کشور افغانستان و افتادن حکومت در دست آنان، …