شنبه , مرداد ۲ ۱۴۰۰

Shia Rights Watch_Shia arrested or abducted

همچنین بررسی کنید

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان: طالبان در شهرهای شیعه نشین افغانستان قتل عام به راه انداخته است

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان در پی جنایات هولناکی که علیه مردم شیعه و بی …