شنبه , تیر ۲ ۱۴۰۳

افزایش نگرانی ها در پی شرایط سخت زندانیان بحرینی

در هجدهم جولای سال 2017 میلادی، مرکز حقوق بشر در بحرین گزارش دیگری را مربوط به برخورد غیر انسانی رژیم حاکم بر این کشور با زندانیان، مخصوصاً فعالان حقوق بشر منتشر کرد. این برخوردهای غیر انسانی توسط سازمان حقوق بشری بحرین ثبت و ضبط و توسط سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان مورد تأیید قرار گرفته است.

همچنین این گزارش ها نشان می دهد که شرایط زندانیان بحرینی از حداقل استانداردهای رفتار با زندانیان که توسط سازمان ملل تعریف شده نیز وخیم تر است. این استانداردها شامل محل اقامت، بهداشت فردی زندانیان و سایر حقوق دیگری است که تمامی زندانیان باید از آن ها برخوردار باشند. پس از حمله ماه ژانویه به بزرگترین زندان مردان در کشور بحرین، شرایط وخیم زندانیان مورد توجه گزارش های مختلف قرار گرفت.

گزارش های رسیده از سوی زندانیان و خانواده های آن ها نشان از استفاده بیش از حد غل و زنجیر دارد؛ این در حالی است که بنابر بند 47 استانداردهای سازمان ملل، استفاده از هرگونه وسیله محدود کننده حرکتی در صورتی که منجر به درد و یا توهین به شخصیت زندانیان تلقی شود، ممنوع است.

این گزارش ها همچنین اشاره داشت که زندانیان در حالی به زنجیر کشیده شده اند، که به صورت مداوم تحت بازرسی های بدنی قرار می گیرند که این موارد خود ناقض بندهای 27 و 31 استانداردهای سازمان ملل هستند.

بسیاری از زندانیان، همچون دکتر عبدالجلیل السنکیس، در اعتراض به این غل و زنجیرها، از دریافت خدمات پزشکی سر باز زدند. همچنین عبدالوهاب حسین نیز به همین علت از دریافت خدمات درمانی بازماند. این در حالی است که زندانیان در طول محکومیت خود در این زندان به صورت مداوم تحت شکنجه قرار می گیرند.

شرایطی که زندانیانی همچون آقای حسین تحت آن قرار گرفته اند، به شدت نیازمند بازنگری منظم سازمان ملل متحد است که در حال حاضر 175 توصیه نامه در مورد شرایط زندانیان بحرینی را منتشر کرده است.

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان از دولت بحرین می خواهد تا با عزمی جدی، تمامی قوانین سازمان ملل و استانداردهای لازم در رابطه با زندانیان را مورد توجه قرار دهد و از حقوق شهروندان بحرینی صیانت کند. این سازمان همچنین از سایر سازمان های حقوق بشری درخواست می کند تا از حقوق انسانی مردم بحرین دفاع کنند.

همچنین بررسی کنید

سازمان دیدبان حقوق شیعیان: دانشجویان عراقی در مصر از تبعیض فرقه ای رنج می برند

سازمان دیدبان حقوق شیعیان در پی دریافت گزارش هایی مبنی بر تضییع حق دانشجویان عراقی …