شنبه , تیر ۲ ۱۴۰۳

بیانیه دیدبان حقوق شیعیان درباره نقض حقوق شیعیان در اردن و عربستان

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان اخیراً گزارش هفتگی خود را منتشر کرده و در آن به بیان آخرین تعرض هایی که در برخی کشورهای خاورمیانه بر ضد شیعیان صورت گرفته و زیر پا گذاشتن حقوق انسانی و اجتماعی آنان پرداخته است.
این سازمان در بیانیه ی خود، اقدام حاکمان اردنی را مبنی بر حذف تاریخ تشیع از کتاب های درسی مدارس این کشور و نیز صدور حکم اعدام از سوی رژیم عربستان سعودی برای آقای علی النمر، جوان بیست ساله ی سعودی را که در بازداشت این رژیم به سر می برد، محکوم کرده، این اقدام ها را برآمده از اندیشه ی افراطی شیعه ستیزی خوانده و از حاکمان اردن و عربستان سعودی خواسته است تا در تصمیمات خود تجدید نظر کنند.
سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان در بیانیه ی خود آورده است: وزیر اوقافِ اردن اخیراً تصریح کرده است که بنابر قوانین اردن، اندیشه ی شیعی پذیرفته نیست و باید با آن مبارزه کرد و برای این اندیشه هیچ جایی در اردن وجود ندارد و دستگاه های آموزشی این کشور بر پایه ی اصول غیر شیعی پی نهاده شده است.
وی تصریح کرد: دولت اردن به هیچ وجه اجازه نخواهد داد که اندیشه ی شیعی در اردن منتشر شود و گسترش یابد و دولت بر اساس قوانین جاری در کشور با آن مبارزه می کند.
همچنین بنا به گزارش این سازمان، صدور حکم اعدامِ آقای علی النمر، جوان بیست ساله ی سعودی از سوی دادگاهی در عربستان سعودی، به اتهام مشارکت در تظاهرات اعتراض آمیزِ سال 2012 میلادی دیگر اقدام ضد شیعی است. صدور این حکم ستمکارانه با اعتراض های فراوانِ جامعه ی جهانی رو به رو شد.
گفتنی است که علی النمر برادر زاده ی آیت الله نمر باقر النمر است که به دلیل شرکت در تظاهرات اعتراض آمیز بر ضد اقدام های رژیم آل سعود بازداشت شده و تا به امروز تحت انواع آزار و شکنجه قرار داشته و دارد.
شایان توجه است که در سال جاری (2015 میلادی) صدور حکم اعدام از سوی حاکمان سعودی فزونی گرفته و نگرانی جامعه ی جهانی را نسبت به ادامه ی صدور چنین احکامی افزوده است.

همچنین بررسی کنید

سازمان دیدبان حقوق شیعیان: دانشجویان عراقی در مصر از تبعیض فرقه ای رنج می برند

سازمان دیدبان حقوق شیعیان در پی دریافت گزارش هایی مبنی بر تضییع حق دانشجویان عراقی …