شنبه , اردیبهشت ۲۹ ۱۴۰۳

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان: رئیس جمهور آمریکا مانع اعدام شهروندانِ عربستان سعودی شود

در پی اعدام های اخیر که در عربستان سعودی به وقوع پیوست، سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان بیانیه ای در این خصوص صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان از رئیس جمهور آمریکا می خواهد که هرچه زودتر، بدون فوت وقت و با اقدام جدی مانع اعدام شماری از فعالان و معترضان شیعیِ عربستان در روزهای آینده شود.

این سازمان تأکید دارد که احکام اعدام صادر شده در عربستان نقض آشکار تمام قوانین ویژه ی حقوق بشر است.

این سازمان نامه نگاری خود با رئیس جمهور آمریکا را به این دلیل اعلان کرده است که شرایط فوق العاده ای در انتظار معترضان شیعی است، به ویژه این که رژیم عربستان سعودی اِعمال خشونت و سرکوب بر ضد اقلیت شهروندان شیعی را تشدید می کند. همچنین تنی چند از ناظران به این مطلب اشاره کرده اند که رژیم سعودی بر آن است تا در روزهای آینده افرادی را به جوخه ی اعدام بسپارد.

یادآوری می شود که محاکمِ قضایی این رژیم، حکم اعدام چهارده نفر از فعالان و معترضانِ شیعی را تأیید کرده و این در حالی است که دادگاه بدوی صادر کننده ی احکام یادشده هیچ یک از معیارهای قانونی و شفافیت و نزاهت و بی طرفی را رعایت نکرده است و فراتر اینکه اقدام این محاکم، ظالمانه و با هدف بستن دهان معترضان به سیاست های رژیم حاکم در عربستان و ترساندن آنان بوده است.

در ادامه بیانیه آمده است: اقلیت مسلمان شیعی در شماری از مناطق عربستان سعودی، به ویژه شیعیان ساکن در قطیف و احساء ـ دو منطقه ی شرقی عربستان سعودی ـ از سیاست های به حاشیه رانده شدن، تبعید و دشمنی رژیم حاکم، به سختی در رنج هستند.

همچنین بررسی کنید

سازمان دیدبان حقوق شیعیان: دانشجویان عراقی در مصر از تبعیض فرقه ای رنج می برند

سازمان دیدبان حقوق شیعیان در پی دریافت گزارش هایی مبنی بر تضییع حق دانشجویان عراقی …