جمعه , تیر ۱ ۱۴۰۳

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان: مسئولیت مرگ زندانی، محمد سهوان، بر عهده ی رژیم بحرین است

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان با صدور بیانیه ای رژیم بحرین را مسئول مرگ زندانی محمد سهوان اعلام کرد.

در کمال اندوه و رنج از مرگ بازداشتی مبارز و معترض، آقای محمد سهوان، اطلاع یافتیم و مسئولیت مرگ او را به طور کامل متوجه حاکمان بحرینی می دانیم.

بنا به نقل برخی از منابع، از سوی مسئولان زندان با خانواده نامبرده تماس گرفته شده مبنی بر این که زندانی معترض چهل و پنج ساله، آقای محمد ملا حسن سهوان، بر اثر سکته ی قلبی فوت کرده است. شایان توجه است که زندانی فقید از ناحیه ی سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود و به دلیل فعالیت های سیاسی بر ضد رژیم آل خلیفه به پانزده سال زندان محکوم شده بود که در حال سپری کردن ایام محکومیت خود بود.

زندانیِ نامبرده از مسئولان رژیم خواسته بود تا زمینه ی معالجه و درمان را برای او فراهم کنند، اما آنان با وجود وضعیت مخاطره آمیز، از پذیرش خواسته ی او خودداری می کردند.

در این بیانیه آمده است: در گذشته این سازمان از شاهدان عینی اظهاراتی به دست آورده است مبنی بر این که زندانی محمد سهوان، علی رغم زخمی بودنش به طور مستمر به همراه دیگر زندانیان مورد شکنجه قرار می گرفته است.

این سازمان با شدید اللحن ترین بیان، سیاست های سرکوب گرانه ی زندانبانان و مدیریت زندان ها که در حق زندانیان سیاسی اعمال می شود و بی اعتنایی رژیم بحرین به جان شهروندان را محکوم می کند؛ رژیمی که این رفتارهای غیر انسانی را در حق آنان روا می دارد و این گونه بی پروا حقوق بشر را نادیده می گیرد.

این سازمان همچنین از رژیم بحرین می خواهد مسئولان زندان را به دست عدالت بسپارد و شکنجه ی جاری در زندان که نسبت به زندانیان روا داشته می شود را متوقف کند.

از خدای متعال می خواهیم بازماندگان این شهید و سایر شهیدان را صبر و آرامش عنایت فرماید که اوست شنوای اجابت کننده.

همچنین بررسی کنید

سازمان دیدبان حقوق شیعیان: دانشجویان عراقی در مصر از تبعیض فرقه ای رنج می برند

سازمان دیدبان حقوق شیعیان در پی دریافت گزارش هایی مبنی بر تضییع حق دانشجویان عراقی …