جمعه , فروردین ۲۴ ۱۴۰۳

سازمان دیدبان حقوق شیعیان اظهارات فرقه گرایانه ی مفتی لیبی را محکوم کرد

در پی اظهارات و اقدام نکوهیده و فرقه گرایانه ی مفتی لیبی، سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان طی بیانیه ای اظهارات او را، اقدام دیگری در راستای تضعیف و از بین بردن وحدت امت اسلامی و تلاش برای تحریک عواطف سایر مذاهب و اقداماتی بر ضد مسلمانان شیعی مذهب خوانده است که در نتیجه باعث ایجاد تنش در بین فرقه های اسلامی می شود.
در این بیانیه آمده است: سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان، سندی به دست آورده که از جانب وزارت امور اجتماعی و مشخصاً عبدالرحمن الغریانی، مفتی کل لیبی صادر شده است.
از جمله دستورهای وی به جامعه اهل سنت و دولت لیبی بدین گونه می باشد:
نامبرده در این نوشته، ازدواج شهروندان لیبی با پیروان مذهب شیعی را حرام خوانده است و از دولت لیبی خواسته است تا مقرراتی سخت برای جلوگیری از ازدواج میان مسلمانان شیعی مذهب و پیروان سایر مذاهب اسلامی وضع کند و مدعی است که شیعیان، دروزی ها و قادریه مذاهبی غیر اسلامی هستند.
در ادامه ی این بیانیه آمده است: سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان از دولت لیبی می خواهد محدوده اختیارات مفتی نامبرده را از امور دینی و اجتماعی قطع کند، چراکه بیانات اخیر وی و دلایل دیگر، از ناآگاهیِ مطلقِ وی نسبت به اصول دین و مذاهب اسلامی حکایت دارد و فراتر این که، مفتی یادشده تفکر افراطی و تکفیری دارد، و به همین علت شایستگی اشغال چنین منصب بزرگی را ندارد.
این سازمان همچنین از دولت لیبی می خواهد هرگونه ستم یا حق کشی که در حق شهروندان شیعی روا داشته شده است، برطرف و از ادامه ی این اقدامات جلوگیری کند و در مورد آنچه به حقوق فردی و اجتماعی مرتبط است، میان شیعیان و دیگر شهروندان لیبیایی به مساوات رفتار کند تا از این رهگذر وحدت اجتماعی و اسلامی در کشور لیبی حفظ شود.

همچنین بررسی کنید

پیام سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان به شیعیان جهان به مناسبت عاشورای حسینی ۱۴۴۵

به مناسبت نزدیک شدن به عاشورای حسینی ۱۴۴۵، سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان بیانیه ای …